Top
Online-Shop Registrazione rapida

81086 Optipress-Cavallotto

 ritorno

81086 Optipress-Cavallotto

Info

Varianti prodotto

Legenda
L L1 H D ζ Art. n. CHF RK VE suissetec Ordinare
15 15 267 35 37 15 3.9 15 81086.22
20 1 262.432
81086.22
pz.
18 18 260 34 39 18 3.2 18 81086.23
20 1 262.433
81086.23
pz.
22 22 276 27 46 22 2.7 22 81086.24
20 1 262.434
81086.24
pz.
28 28 332 42 52 28 2.6 28 81086.25
20 1 262.435
81086.25
pz.
Nota

L1 = Misura massima di accorciamento

CAD / BIM

Descrizione Optipress-Cavallotto
Dimensione
Numero di articolo
81086.22