Online-Shop Registrazione rapida

90045 Optifitt-Serra-Collegamento

 ritorno

90045 Optifitt-Serra-Collegamento

Info

per raccordi a sede piana

PN 16.0

Bronzo CC499K

Varianti prodotto

Legenda
Rp G z L L1 S ζ Art. n. CHF RK VE suissetec Ordinare Pezzi di ricambio e accessori
½ x ¾ ½ x ¾ ½ ¾ 16 29 9 27 0.2 ½ x ¾ 90045.22
03 5 -
90045.22
pz.
Spettacolo
¾ x 1 ¾ x 1 ¾ 1 18 33 11 36 0.1 ¾ x 1 90045.23
03 5 -
90045.23
pz.
Spettacolo
1 x 1¼ 1 x 1¼ 1 17 34 11 43 0.1 1 x 1¼ 90045.24
03 5 -
90045.24
pz.
Spettacolo
1¼ x 1½ 1¼ x 1½ 20 39 12 50 0.1 1¼ x 1½ 90045.25
03 1 -
90045.25
pz.
Spettacolo
1½ x 2 1½ x 2 2 11 30 14 53 0.1 1½ x 2 90045.26
03 1 -
90045.26
pz.